Projecten

Uitbreiding Villa (Breda)

Deze (nieuwbouw) villa heeft een nieuwe robuuste uitstraling gekregen door de voor- en achtergevel te verhogen en het dak te veranderen naar een afgeknot zadeldak. Ook de uitbouw profiteert van een verhoging en is verder voorzien van een binnenzwembad.

Bij het ontwerpen hebben wij de originele kenmerken van het gebouw zoveel mogelijk behouden. Deze opdracht is binnen een week goedgekeurd bij de gemeente.

Bestaande en nieuwe gevelaanzichten
Voorgevel – bestaande situatie
Voorgevel – nieuwe situatie
Achtergevel- bestaande situatie
Achtergevel- nieuwe situatie

Dakopbouw en splitsen woning(en) (Rotterdam)

Deze karakteristieke woning heeft een dakopbouw van twee verdiepingen gekregen. Bij het ontwerpen van de nieuwe gevels is er bijzonder aandacht gegeven aan het behouden van het straatbeeld: de sierkroon hebben wij beschouwd als het juweel van het pand en daarom zowel architectonisch als functioneel geïntegreerd in het nieuwe ontwerp.


Verder is de wens van de gemeente om zoveel mogelijk groen te realiseren, meegenomen in het plan door een groen dak te realiseren op de uitbouw.

Ook de akoestische eisen zijn meegenomen in de transformatie. Er is gebruik gemaakt van zwevende dekvloeren en ontkoppelde plafonds in de nieuwe verdiepingen.


Uitbreiding Villa (Den Haag)

De opdrachtgever woont in een relatief kleine woning ten opzichte van de 1140 m2 grondoppervlakte die hij bezit en wilt daarom een uitbouw van twee verdiepingen. Het dak zal in zijn geheel vernieuwd worden zodat er één geheel ontstaat.

De bestaande villa is eerst uitgewerkt naar een 3D model:

Vervolgens is er een stedenbouwkundig onderzoek gedaan:

De tekeningen zijn verder uitgewerkt en een beginseluitspraak is aangevraagd:


Omgevingsvergunning uitbouw (Den Haag)

Voor dit project wilde de opdrachtgever een serre op de verdieping. Echter zijn we met het advies gekomen om dit als een pergolaconstructie uit te voeren voor een uniform gevelaanzicht.

De dakrand wordt langs de overkapping doorgezet, waardoor het in massa aansluit bij de naastgelegen aanbouw.


Omgevingsvergunning overkapping

Dit project is tot de uitvoering bij ons uitbesteed; van bouwkundige tekeningen tot werktekeningen en een constructierapport.

Plattegronden, aanzichten en doorsneden

Voor deze opgave is een balkenoverzicht gemaakt en de details zijn verder uitgewerkt.

Details en balkenoverzicht

3D Visualisatie Villa

Voor dit project hebben we een villa gemodelleerd die correspondeert met het open gebied.

Modern Villa in 3D
3D-model

De villa heeft een integraal karakter, die toch qua vormgeving uitspringt en inspeelt op de omgeving. Dit project is niet verder uitgewerkt dan een 3D ontwerp/visualisatie.


Verbouwing Café (Schiedam)

Voor dit project hebben wij de opdracht gekregen om de benodigde bouwtekeningen te leveren voor een omgevingsvergunning. Het Café bestaande uit twee adressen, is opnieuw ingedeeld om als één Café te functioneren.

3D nieuw ontwerp
3D doorsnede nieuwe situatie

Het pand heeft naast een nieuwe indeling, ook een nieuwe gevel gekregen.

Tekening bestaande en nieuwe gevel
Gevelaanzichten

De opdrachtgever heeft ook een verzoek ingediend om zijn huidige ventilatie-en afzuigsysteem te wijzigen.

Mechanisch ventilatie
Nieuwe ventilatie-en afzuigsysteem

Nieuwbouw autogarage en kantoor (Rotterdam)

Voor dit project is er een haalbaarheidsonderzoek gedaan met als resultaat een concept ontwerp.
De belangrijkste eis van de opdrachtgever was dat de garage en het kantoor qua uitstraling te onderscheiden zouden zijn, maar toch samen een geheel zouden vormen. Het uiterlijk van het gebouw moest ook (architectonisch) aansluiten op de belendingen (naburige gebouwen).

3D concept

Met het ontwerp is ook nadruk gelegd op de oriëntatie/ligging van het project. Zo is er o.a. onderzoek gedaan naar interactie met het verkeer en is het ontwerp ook hierop gebaseerd. 


Renovatie naar feestzaal (Tilburg)

Voor dit project in is een vooradvies ingediend bij de gemeente Tilburg. Met verzoek om een industrieel pand om te toveren naar een feestzaal. Voor een feestzaal is de werkelijke weergave van het eindresultaat extra belangrijk. Daarom is het hele proces in 3D gemodelleerd.

Bestaande situatie in 3D
Bestaande situatie in 3D
Herindeling ruimtes in 3D
Herindeling ruimtes in 3D

3D-model educatiecentrum (Schiedam)

De opdrachtgever wilde een beeld hebben van zijn ontwerp, daarom zijn wij benaderd om de bestaande tekeningen om te zetten naar een 3D model. Het ontwerp heeft ook een render gekregen om een realistische weergave te krijgen van de toekomstige situatie.


Renovatie Carport (Schiedam)

Voor deze opdracht moest de carport verbouwd worden, zodanig dat het gevelbeeld niet verstoord werd. De (bouw -en sloop) werkzaamheden hadden invloed op beide gevels, waardoor een omgevingsvergunning verplicht werd door de gemeente. Binnen een korte periode zijn de benodigde tekeningen gemaakt en (direct) goedgekeurd door de gemeente.

Voor de aanvraag zijn er plattegronden, details en aanzichten gemaakt. Ook is de klant geadviseerd op materiaal-en product keuze.