Projecten

Uitbouw vrijstaande woning (Den Haag)

WIP


Omgevingsvergunning Serre (Den Haag)

Voor deze opdrachtgever hebben wij een omgevingsvergunning ingediend bij de gemeente Den Haag. De eengezinswoning is uitgebreid met een Serre op de tweede verdieping.


3D Visualisatie Villa

Voor dit ontwerp hebben een villa ontworpen dat correspondeert in het open gebied.

Modern Villa in 3D
3D-model

De villa heeft een integraal karakter, die toch qua vormgeving uitspringt en inspeelt op de omgeving. Dit project is niet verder uitgewerkt dan een 3D ontwerp/visualisatie.


Verbouwing Café (Schiedam)

Voor dit project hebben wij de opdracht gekregen om de benodigde bouwtekeningen te leveren voor een omgevingsvergunning. Het Café bestaande uit twee adressen, is opnieuw ingedeeld om als één Café te functioneren.

3D nieuw ontwerp
3D doorsnede nieuwe situatie

Het pand heeft naast een nieuwe indeling, ook een nieuwe gevel gekregen.

Tekening bestaande en nieuwe gevel
Gevelaanzichten

De opdrachtgever heeft ook een verzoek ingediend om zijn huidige ventilatie-en afzuigsysteem te wijzigen.

Mechanisch ventilatie
Nieuwe ventilatie-en afzuigsysteem

Nieuwbouw autogarage en kantoor (Rotterdam)

Voor dit project is er een haalbaarheidsonderzoek gedaan met als resultaat een concept ontwerp.
De belangrijkste eis van de opdrachtgever was dat de garage en het kantoor qua uitstraling te onderscheiden zouden zijn, maar toch samen een geheel zouden vormen. Het uiterlijk van het gebouw moest ook (architectonisch) aansluiten op de belendingen (naburige gebouwen).

3D concept

Met het ontwerp is ook nadruk gelegd op de oriëntatie/ligging van het project. Zo is er o.a. onderzoek gedaan naar interactie met het verkeer en is het ontwerp ook hierop gebaseerd. 


Renovatie naar feestzaal (Tilburg)

Voor dit project in is een vooradvies ingediend bij de gemeente Tilburg. Met verzoek om een industrieel pand om te toveren naar een feestzaal. Voor een feestzaal is de werkelijke weergave van het eindresultaat extra belangrijk. Daarom is het hele proces in 3D gemodelleerd.

Bestaande situatie in 3D
Bestaande situatie in 3D
Herindeling ruimtes in 3D
Herindeling ruimtes in 3D

3D-model educatiecentrum (Schiedam)

De opdrachtgever wilde een beeld hebben van zijn ontwerp, daarom zijn wij benaderd om de bestaande tekeningen om te zetten naar een 3D model. Het ontwerp heeft ook een render gekregen om een realistische weergave te krijgen van de toekomstige situatie.


Renovatie Carport (Schiedam)

Voor deze opdracht moest de carport verbouwd worden, zodanig dat het gevelbeeld niet verstoord werd. De (bouw -en sloop) werkzaamheden hadden invloed op beide gevels, waardoor een omgevingsvergunning verplicht werd door de gemeente. Binnen een korte periode zijn de benodigde tekeningen gemaakt en (direct) goedgekeurd door de gemeente.

Voor de aanvraag zijn er plattegronden, details en aanzichten gemaakt. Ook is de klant geadviseerd op materiaal-en product keuze.