Werkwijze

Buildsworth wilt graag al uw zorgen ontnemen. Wij staan u paraat bij het (3D) ontwerpen, opstellen van technische (werk)tekeningen, aanvragen van een omgevingsvergunning en ook in de uitvoering.

Wij geloven dat een goede voorbereiding en doorloopproces zal leiden tot duidelijke richtlijnen en uiteindelijk resulteren in een geslaagd project.

EERSTE GESPREK

Elk project start met een vrijblijvend gesprek. Na een kennismaking schetsen we samen een duidelijk beeld van het plan.

VOORLOPIG ONTWERP

Na het ori├źnterend gesprek beginnen wij met het uitwerken van het plan. Dit doen wij door uw idee├źn en wensen te vertalen naar een ontwerp.

Optioneel: VOOROVERLEG GEMEENTE

Het is altijd handig om uw plan eerst via een vooroverleg bij de gemeente neer te leggen. Hierbij wordt het duidelijk of het plan in het bestemmingsplan past. Mocht dit niet het geval zijn, dan kan er besproken worden welke maatregelen nodig zijn om het plan toch gerealiseerd te krijgen.

DEFINITIEF ONTWERP

Na het voorlopig ontwerp en de gesprekken (met de gemeente) kan het project definitief uitgewerkt worden. De definitieve tekeningen worden opgesteld en gereed gemaakt voor de vergunningsaanvraag.

AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING

De definitieve tekeningen worden samen met de andere benodigde documenten (indien van toepassing ook de constructieve en bouwbesluit berekeningen) ingediend bij het omgevingsloket.

Het plan zal door verschillende partijen binnen de gemeente, zoals verkeer, veiligheid, constructie etc. beoordeeld worden. Als vervolgens alle stukken akkoord krijgen, dan kunt u beginnen met (ver)bouwen!

Uitvoering

Indien gewenst kunnen wij u ook werktekeningen leveren die gebruikt worden tijdens de uitvoering van uw project.