Omgevingsvergunning

Bouw- of omgevingsvergunning

Wanneer u wilt bouwen, verbouwen of sloopwerkzaamheden wilt verrichten, dan heeft u in veel gevallen een omgevingsvergunning nodig (voorheen ook bekend als bouwvergunning). De gemeente verstrekt dit document als een vergunning voor activiteiten met betrekking tot bouwen, milieu en ruimte.

Bij het online omgevingsloket. kunt u met een vergunning check kijken of een vergunning nodig is. Hieronder vertellen wij u welke bijlagen u nodig heeft en wat de belangrijkste eisen zijn aan deze documenten.

Bouwtekeningen

Het is belangrijk om de gemeente te laten zien wat er gebouwd wordt. Op een bouwtekening wordt de materialisatie en de geometrie van het bouwwerk weergegeven. De gemeente gaat naar aanleiding van deze tekeningen toetsen of het ontworpen bouwwerk aan de wettelijke eisen voldoet. Verder wordt er gekeken of het project in de bestemmingsplan past en voldoet aan de welstandsnota. 

Tekeningen serre
 • Situatie (schaal 1:100)
 • Plattegrond(en) (schaal 1:100)
 • Gevelaanzicht(en) (schaal 1:100)
 • Doorsnede(n) (schaal 1:100)
 • Detailtekening(en) (schaal 1:5 of 1:10)
 • Constructiegegevens*

*Constructiegegevens
Naast de bouwkundige tekeningen is het vaak ook nodig om gegevens over de constructie van het bouwwerk in te dienen. Bij aanvragen die geen betrekking hebben op de constructie, zal dit natuurlijk niet nodig zijn. In alle andere gevallen zijn constructieve tekeningen en berekeningen vereist.

Bestemmingsplan en welstandsnota
In het bestemmingsplan staat omschreven voor welke functie(s) een locatie gebruikt mag worden en welke eisen hieraan gesteld worden. Het gaat bijvoorbeeld om maximale oppervlak en het maximale hoogte van een constructie.  Daarnaast kan aan een welstandsnota getoetst worden of de uitstraling/architectuur van het bouwwerk past binnen de kaders die een gemeente stelt.

Bouwbesluit berekeningen

Naast de constructieberekeningen worden vaak nog andere berekeningen gevraagd. Met de zogenaamde Bouwbesluit-berekeningen moet worden aangetoond dat het bouwwerk aan bepaalde eisen uit het Bouwbesluit voldoet. Het gaat in veel gevallen om:

 • Een EPC-berekening. Hiermee wordt getoetst of het ontworpen gebouw voldoende energiezuinig is;
 • Een ventilatieberekening. Hiermee wordt berekend of er voldoende wordt geventileerd;
 • Een daglichtberekening.  Hiermee wordt berekend of er voldoende daglicht intreding plaats vindt;
 • Een milieuprestatieberekening. Hiermee wordt inzage gegeven in de milieubelasting van het gebouw;
 • Akoestische berekeningen. Hiermee wordt getoetst of de akoestiek van gebouwen voldoet;
 • Oppervlaktetoets. Hiermee worden alle relevante oppervlakten van het bouwwerk berekend en wordt getoetst of dit voldoet aan het Bouwbesluit.

Naaste de hiervoor genoemde berekeningen kunnen nog meer berekeningen nodig zijn, bijvoorbeeld op het gebied van brand of andere bouwfysische onderdelen.

Projectkosten

Bij het invullen van de digitale aanvraag wordt naar de (geschatte) projectkosten gevraagd. Het is de bedoeling dat hier een zo reƫel mogelijk bedrag wordt ingevuld. Het is aan te raden om dit bedrag is samenspraak met een aannemer of adviseur in te schatten of uit een begroting te halen. De projectkosten worden bij veel gemeenten en projecten gebruikt om de leges te bepalen. Dit zijn kosten die aan de gemeente worden betaald om een aanvraag van een omgevingsvergunning in behandeling te nemen.

Foto’s

Het is verstandig om bij de digitale aanvraag ook foto’s van de bestaande situatie (kavel of bestaand gebouw) mee te sturen. Dit geeft vaak snel een duidelijke weergave van de situatie. 

Tot slot

Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning komt er misschien best veel kijken. Daarom adviseren wij u om bij het aanvragen vooraf te kijken welke stukken nodig zijn en welke partijen deze stukken kunnen produceren. Een aanvraag wordt sneller goedgekeurd als het zo compleet mogelijk wordt ingediend. Buildsworth helpt u graag bij het opstellen van de benodigde bijlagen en het aanvragen van de omgevingsvergunning.