Privacybeleid & Disclaimer

Algemeen

Wij vinden het belangrijk om onze websitebezoekers te voorzien van actuele en betrouwbare gegevens. Het kan echter voorkomen dat de website van Buildsworth toch onjuiste of onvolledige informatie bevat.
Buildsworth behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te allen tijde te wijzigen. Door het gebruiken van deze website stemt u in met deze disclaimer.

Gebruik van informatie

De informatie op onze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Buildsworth probeert de aangeboden informatie up-to-date te houden. Het kan echter voorkomen dat er op de website, foutieve of achterhaalde informatie aanwezig is. Daarnaast kunnen in de tekst typfouten voorkomen.

Buildsworth kan dan ook niet garantie geven dat alle informatie die u op onze website aantreft, daadwerkelijk just is. Wij zijn dan op geen enkele manier aansprakelijk voor directe of indirecte schade, welke is ontstaan door het gebruik maken, vertrouwen op of handelingen verrichten naar aanleiding van op de website van Buildsworth verstrekte informatie.

Buildsworth aanvaardt ook geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een link of anderszins wordt verwezen.

Cookies

Deze website website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd. En door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Wij hebben met Google een bewerkingsovereenkomst gesloten, waardoor op onze website gebruik gemaakt wordt van Google Analytics-Cookies. Bij deze is de optie voor ‘gegevens delen’ uitgezet.
Deze mogelijkheid wordt gebruikt om onze bezoekers te monitoren en deze informatie in te zetten voor marketingsdoeleinden. Alle verkregen informatie van onze bezoekers wordt, met inbegrip van uw IP-adres, waarvan het laatste gedeelte is gemaskerd, overgebracht naar en door Google opgeslagen servers in de Verenigde Staten. Deze informatie wordt door Google gebruikt om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en te adviseren in het ontwikkelen van campagnes. Deze informatie kan door Google aan derden verschaft worden, wanneer zij hier wettelijk toe verplicht worden, of voor zover deze derden de informatie voor Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Verder wordt er geen andere Google-diensten gebruik gemaakt in combinatie met de Google Analytics-Cookies.

Buildsworth verzoekt u het privacy statement van Google te lezen voor meer informatie.

Eigendomsrecht

Deze website en inhoud daarvan wordt beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud mag worden opgeslagen (in een geautomatiseerd gegevensbestand), verveelvoudigd of openbaar gemaakt (in welke vorm dan ook), ofwel elektronisch, ofwel mechanisch door foto(kopieën), opnamen of welke manier dan ook, zonder (voorgaande) toestemming van Buildsworth.

Het eigendomsrecht geldt ook voor het gebruik van logo’s, afbeeldingen op onze website, beeldmerken, lay-outs of andere toepassingen waarop Buildsworth auteursrechten kan uitoefenen en zijn verboden door derden gebruikt te worden, zonder hier voor nadrukkelijk (schriftelijk en voorafgaand) toestemming te hebben ontvangen van Buildsworth. 

Hyperlinks of verwijzingen

Buildsworth heeft het recht te allen tijde de informatie op deze website te wijzigen. Dit geldt ook voor blogs, diensten of producten, documenten, vacatures en prijzen.

Nederlands recht

Deze website en alle op deze website gepubliceerde informatie (inclusief deze disclaimer) worden beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.