Aanbouw, uitbouw of bijgebouw

Verschil aanbouw, uitbouw en bijgebouw

Het verschil tussen deze verbouwingen is dat met een aanbouw een afzonderlijke ruimte aan het hoofdgebouw wordt toegevoegd en met een uitbouw wordt een bestaande ruimte in het hoofdgebouw vergroot. 
In beide gevallen wordt het hoofdgebouw uitgebreid en in beide gevallen geldt dat de nieuwe ruimten toegankelijk zijn vanuit het hoofdgebouw. Het verschil met een bijgebouw is gelegen in het feit dat bij een bijgebouw geen verbinding bestaat tussen het hoofdgebouw en het bijgebouw. Het hoofdgebouw dient wel in architectonische zin hoogwaardiger te zijn dan het bijgebouw. Een bijgebouw kan dus wel tegen het hoofdgebouw worden aangebouwd. Een garage die tegen een woning is gebouwd kan dus wel degelijk een bijgebouw zijn.

Indien er echter een verbindingsdeur wordt aangebracht vanuit de woning naar de garage zal sprake zijn van een aanbouw. Een bijgebouw is een bouwwerk dat niet in directe verbinding staat met uw huis, maar via een aparte toegangsdeur kan worden bereikt.

Verschil tussen bijgebouw en aanbouw
Verschil tussen bijgebouw en aanbouw

Vergunningaanvraag

Veelal wordt een vergunningaanvraag vereist voor deze werkzaamheden. Bij een aanbouw kunt u echter vergunningvrij bouwen als het project voldoet aan de volgende eisen:

Eisen vergunningvrij aanbouw

De aanbouw;
– wordt gebouwd aan een bestaand gebouw;
– staat op de grond, deze wordt niet bovenop een aanbouw gebouwd;
– bestaat uit één bouwlaag;
– wordt uitsluitend gebruikt voor woondoeleinden;
– is niet hoger dan vier meter, daarnaast mag deze niet meer dan 25 centimeter boven de vloer van de eerste verdieping uitkomen;
– mag niet breder zijn dan de oorspronkelijke voorgevel;
– heeft een diepte minder dan 2,5 meter;
– mag niet aan de gevel van een tijdelijke woning of vakantiehuis worden gebouwd;

– Wanneer er aan de achtergevel wordt gebouwd moet er altijd één meter afstand gehouden worden van de openbare weg, wanneer de aanbouw aan de zijgevel komt moet er één meter afstand gehouden worden van het huis van de buren;
– Het zij- of achtererf mag na het verbouwen voor niet meer dan de helft zijn volgebouwd;
– Er mag niet gebouwd worden aan een monument of gebouw dat is aangewezen als beschermd stads- of dorpsgezicht.

Zie ook de website van de Rijksoverheid voor meer informatie over vergunningvrij bouwen. Indien u een vergunningaanvraag nodig heeft kunnen wij deze voor u aanvragen.